Услуги

za uslugi

Предлаганите от нас услуги, непрекъснато се обновяват с нови видове анализи.
За повече информация,  моля контактувайте с нас.

Услуги, предлагани от лабораторията

ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕ - Показатели в обхвата на акредитация
ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕ - Показатели извън обхвата на акредитация

Пробите, за анализ могат да бъдат приети по два начина:

1. Донесени на място от Вас в Национална лаборатория Бул Роза ООД.

2. Изпратени до нас чрез куриерска фирма.

И в двата случая, за Ваше улеснение и заради функциониращата при нас система по качеството, моля попълнете ФК 701-2 Заявка за изпитване. 

Моля, в заявката отбежете Всички данни за Вас или Вашата фирма – точно наименование, данни за фактура, мейл и телефон за контакт.

Заплащането на услугите, извършвани от нас става единствено по банков път.

За целта още при получаване на пробата ние ще Ви приложим проформа фактура за извършените от нас анализи.

След извършване на анализа оригиналните документи може да получите тук на място или с предпочитана от Вас куриерска фирма – на посочен от Вас адрес.

Вашето мнение за нашата работа е от изключителна важност за нас. То е коректив както за анализите, които извършваме, така и за внедряване нови, търсени от вас услуги.

За целта Ви предоставяме нашия формуляр  ФК 701-3 Обратна информация. 

Всички лица (партньори, доставчици, одитори, проверяващи агенции и други ведомства), възнамеряващи да извършат проверка, одит или друго посещение в лабораторните помещения или сервизни техници, извършващи планова или аварийна поддръжка на лабораторната апаратура, трябва да знаят, че е необходимо да се запознаят с ОПК 401-2 "Защита на информацията в ИЛ", както и да попълнят ФК 401-3 "Декларация за опазване на производствената и търговска тайна от посетител"