Новини

Национална лаборатория Бул Роза оборудва лаборатория за анализ на пестициди в етерични масла. Лабораторията разполага с два съвременни хроматографа на фирма SHIMADZU - газов и течен, което позволява да се анализират широка гама от пестициди, а наличието на троен квадрупол гарантира максимална точност на анализите.

Газов хроматограф с троен квадрупол SHIMADZU GCMS TQ8040 NX

Shimadzu gas

 
 

Течен хроматограф с троен квадрупол SHIMADZU LCMS 8045

Shimadzu liq