Новини

Описание на предмета на процедурата:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за научно – техническа дейност, както следва:

Обособена позиция 1 – Конфигурация Газхроматограф GSMS – течен хроматограф LCMS - масспектрометър с троен квадрупол;

 

Обособена позиция 2 – Непрекъсваем токов източник (UPS)

Обособена позиция 3 – Сушилня за преподготовка на анализите

Обособена позиция 4 – Инкубатор


Срок за подаване на оферти:

Дата: 23/04/2020 дo 17.00ч.

 

Договор Бул Роза

Декларация чл. 22, ал. 2. т. 1

Декларация ЕИК

Изисквания за оферта

Оферта

Публична покана